Deney Raporları
Deney Raporları

Deney Raporları

Deney Raporları

 Bir laboratuvar çalışmasının en önemli parçalarından biri ve genellikle sizin gelişiminizin kayda değer bir parçasıdır. ... 

 Deneyde ne yaptığınızı, ne öğrendiğinizi ve deneyin sonuçlarının ne olduğundan bahseden bir rapordur.

DENEY RAPORLARININ AMACI

 Tarım makinalarının kullanımı, imalatı, geliştirilmesi, yönetimi ve tarımsal mekanizasyonda planlama ve işletmecilik gibi konularda üst düzeyde çalışmalar yürütmek,

Tarım makinalarının kullanımı, imalatı, geliştirilmesi, yönetimi ve tarımsal mekanizasyonda planlama ve işletmecilik gibi konularda araştırmalar yapmak,

Tarım alet ve makinalarının ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu ile tarım tekniğine uygunluğunu saptamak amacı ile denemeler yapmak ve deney raporu vermek,

Yeni tarım alet ve makine prototiplerini imal etmek ya da var olan makinaların geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak Deney Raporunun kapsamını oluşturan konulardır.

Kampanyalardan Haberdar Ol !

Bülten İçin Kayıt Olunuz.