Türk Malı Belgesi
Türk Malı Belgesi

Türk Malı Belgesi


Türk Malı Belgesi Nedir?

 

Türkiye  –  Avrupa Birliği (AB) mali işbirliği ilişkisinin takibini yapan Ortak İzleme Komitesi,  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu arasında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşması’nın malın menşeinin sertifikalandırılması ile ilgili 23 üncü maddesinin uygulanmasında onaylanan matbu bir belgedir.

 

Türk Malı Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu (IPA) arasında satın alınan malın “tercihsiz menşe kurallarına” göre Türk menşeli veya Türk menşei kazanmış olduğunu belgelemek üzere düzenlenen belgedir.

Kamu İhalelerinde kullanılacak malların Türk menşeli olduğunu belirtmek için kullanılan Yerli Malı Belgesi’nden farklı olarak; IPA kapsamı ihalelerde kullanılan malların Türk veya AB Menşeli olduğunu belirtmek için 1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sadece Türk Malı Belgesi kullanılmaktadır.

Dolaylı olarak Yerli Malı Belgesi ile Türk Malı Belgesi birbiriyle karıştırılmamalıdır. Her iki belge de bir birinden farklıdır. Kısaca özetlememiz gerekirse Türk Malı Belgesi, “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi o malın Türk menşeli veya Türk Menşei kazandığını gösteren belgedir.

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında gerçekleştirilen protokol esas alınarak yeni düzenlemeleri barındıran bir belgedir. AB katılımından önce uygulanması gereken bu esasın amacı Avrupa Topluluğu Mali yardımlarını ilgilendiren işbirliği kurallarıdır. Bu çerçevede satın alınacak mal ya da malzemelerin Türk menşeili olması gerekmektedir. Türk malı belgesi verme yetkisi sadece odalara verilmiş olup belirli kriterler baz alınarak mal ya da malzemenin incelenmesi neticesinde verilebilmektedir. 1 Mayıs 2013 itibari ile IPA çerçevesinde Türk Malı belgesi edinilmek şart koşulmuştur.

 

Türk Malı Belgesi Ne İşe Yarar?

– Bir ürün ya da ürün malzemesinin Türk menşeili olduğunu kanıtlayan belgedir.

– Avrupa Birliği Komisyonu tarafından belirlenen Mali Yardım Aracı’nın kullanılabilmesi için gerekli işbirliği kuralları çerçevesinde yer alan bir malın Türk menşeili olup olmadığının anlaşıldığı belgedir.

– IPA yani Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde gerçekleştirilecek ihalelere katılabilmek için öncelikle bu belgenin edilmesi lüzumludur. Belgeyi edinen firmalar IPA ihalelerine katılmaya hak kazanır.

– Yerli Malı Belgesi ile Türk Malı Belgesi birbirine benzer görünse de aynı işlevi sağlamaz. Türk Malı Belgesi denildiği üzere sadece IPA kapsamında açılacak ihalelere katılmak için istenen yerli olduğuna dair ispat belgesidir. Türk malı belgesi alınacak mal – malzemelerin yerli malı belgesine sahipliği de olmalıdır. Ardından Türk malı belgesi alınarak IPA ihalelerine katılım sağlanabilir.


Kampanyalardan Haberdar Ol !

Bülten İçin Kayıt Olunuz.